NieuwsOnze Profit Plus portefeuille haalt momenteel en voor het eerst een schitterend rendement van +50%. Hoe doen we dat? gepost op 03/03/2015

Profit Plus staat momenteel op een mooie +50.94% te schitteren. Voor het eerst sinds de start (op 1 januari 2011) van deze beleggingsportefeuille, die gebaseerd is op de weekkoersen i.p.v. dagkoersen, weetonze rustige beleggersaanpak de +50% te doorbreken. Mooi, al zeggen we het zelf want hoeveel bracht het spaarboekje nu ook alweer op in deze periode?
Maar het echte mooie aan deze prestatie zit hem vooral in het rustige en gestaag stijgende karakter van deze winst. Dit bovenop het feit dat al onze aangegane posities reeds op een veilige en beredeneerde manier worden aangepakt en beschreven.

Door veiligheid in uw beleggingen als het belangrijkste punt te beschouwen en er ook daadwerkelijk naar te handelen worden op langere termijn steeds mooie en gestaag groeiende rendementen gerealiseerd. Onze aanpak is er dan wel niet eentje van het scoren van de ene na de andere spectaculaire voltreffer, het is er des te meer een van rustig opbouwen, tijdig verkopen van verliezers en maximaliseren van winnaars. Niet spectaculair, misschien zelfs saai, is deze beleggingsaanpak te noemen maar lonend is hij wel.

Onze slagzin is niet voor niets: Minder risico = Meer rendement!

Beleg veilig, ik kan het niet genoeg herhalen!

Veel succes aan ieder en stay tuned voor meer.


Resultaten van de Rendement Plus portefeuilles in 2014 gepost op 10/01/2015

Over het jaar 2014 kunnen we kort zijn; het is afgelopen. 2015 is alweer van start gegaan en we kunnen niet anders zeggen dan dat het vlug gaat. Ik hoop dan ook dat jullie een goed beleggingsresultaat konden optekenen in 2014 en wens jullie alvast voor 2015 heel wat beurs- en ander rendement.

Rendementsgewijs kunnen we bij Rendement Plus echter tevreden terugblikken op 2014. De meeste van onze portefeuilles konden een mooi positief resultaat optekenen, enkel onze korte termijn portefeuille Low Risk bleef achter en scoorde een licht negatief jaarresultaat. Opmerkelijk was dan weer de enorm sterke remonte van onze grondstoffenportefeuille. In een slecht jaar voor grondstoffen haalden wij met onze contraire aanpak een schitterend resultaat.

Hieronder een overzichtje:

Low Risk (korte termijn portefeuille): -2.82%

> Niet goed maar geen man overboord. We proberen beter te doen in 2015. Onze huidige posities binnen deze portefeuille doen het alvast niet slecht en laten het beste vermoeden. Fingers crossed.

Profit Plus (half lange termijnportefeuille): +10.12%

> Nu reeds het derde jaar op rij een sterk 'double digit' resultaat. Over dezelfde periode gemeten noteert de BEL20 (de voornaamste Belgische beursindex) op +27.41%. Onze Profit Plus portefeuille doet daar maar liefst bijna 35% bovenop en noteert nu op 37.02%. Ook ten opzichte van de bredere EuroStoxx50-index doen we het lang niet slecht. Deze index kon dit jaar slechts een rendement van 1.20% halen en sinds de start van onze Profit Plus portefeuille slechts 12.66%. T.o.v. van deze index doen we dus zo maar eventjes 192.42% beter. We kunnen u hier geen zekerheid bieden (veel hangt immers van de algemene beurstrend af) maar we doen alvast ons best om ook in 2015 een mooi resultaat neer te zetten met Profit Plus. Wie zegt daar weer dat veilig beleggen niet rendeert? Als lezer weet u het wellicht al, ik denk daar sterk anders over.

Dividend Plus (lange termijn portefeuille): +11.08%

> Een degelijk resultaat voor een portefeuille die zo weinig opvolging vraagt. Koersrendement gekoppeld aan wat dividendrendement en dat in een portefeuille die je maar één keer per maand dient op te volgen. Wie zegt daar weer dat beleggen tijdrovend is? Ook hier denk ik sterk anders over.

Commodity Plus (grondstoffenportefeuille): +12.08%

> Schitterend resultaat als je bedenkt dat de Bloomberg Commodity Index dit jaar alweer 16,82% achteruit boerde. We scoren hiermee ook een mooie remonte binnen onze portefeuille. Het totaal portefeuilleresultaat noteert nu op -4.80%. Voorlopig nog steeds negatief, dat geef ik graag toe, maar over dezelfde periode kende de gerenomeerde Bloomberg Commodity Index een verlies van maar liefst -34.50%. Onze 'andere' aanpak loont, zoveel is duidelijk.

One Stock Plus (optieportefeuille): +8.43%

> Ook hiermee zijn we best tevreden. Opties schrijven op een verstandige manier loont, zoveel is duidelijk. Vanaf 2015 gaan we trouwens ook binnen onze andere portefeuilles opties gebruiken. Hier zal het dan wel eerder gaan over opties aankopen i.p.v. opties schrijven maar hoe dan ook, opties zijn - indien verstandig aangewend - een goede en interessante aanvulling binnen iedere beleggingsportefeuille.

Ik wens u alvast veel leerzame en rendabele beleggingsideeën voor 2015. Voor ons wordt 2015 alvast spannend want er komt een volledig nieuwe Rendement Plus website aan. We houden u zeker op de hoogte. Intussen beleggen en traden we rustig en vooral veilig verder.

Succes aan allen,

Geert.


Resultaten van de Rendement Plus portefeuilles in 2013 gepost op 05/01/2014

Wanneer we terugblikken op 2013 kunnen we best tevreden zijn. We startten een nieuwe portefeuille op (One Stock Plus) waarbinnen we steeds slechts één positie tezelfdertijd innemen. Vaak werken we met geschreven opties om zo rendementsgedreven optiepremies binnen te halen. Het is dan ook fijn te zien dat deze rustige aanpak ons meteen beloont met een mooie winst van 11,84%.

2013 was ons ook gunstig gezind voor de meeste van onze andere portefeuilles. Enkel voor de grondstoffenportefeuille (Commodity Plus) bleek 2013 opnieuw een moeilijk jaar. Grondstoffenbeleggers kreunen en ook wij deelden duidelijk in de klappen (-12,53%). Uiteraard zal deze sector niet slecht blijven presteren zodat ook binnen onze portefeuille vroeg of laat beterschap zal komen. Tot zolang is het echter zaak uw risico te beperken. Kleinere trades of zelfs helemaal geen trades aangaan kan daarbij helpen. Wanneer de trend zou keren is het dan wel zaak om meer voluit in de grondstoffenmarkt te investeren.

Vorig jaar beloofden we meer posities aan te gaan binnen onze langetermijnportefeuille Dividend Plus. We hielden woord en namen al enkele posities in. Stilaan komt deze portefeuille op dreef (al is het nog wat bescheiden), +5,08% is het jaarresultaat. Iets minder goed maar toch min of meer in de lijn met onze referentieindex Eurostoxx Dividend 30.

Onze sterkste prestaties scoorden we met onze halflange termijn portefeuille, Profit Plus. +16,15% , wat zelfs nog iets beter was dan vorig jaar, is een rendement waar we jaarlijks willen voor tekenen.

Maar de klapper dit jaar was ongetwijfeld onze korte termijn portefeuille Low Risk. We scoorden maar liefst 19,88% winst. Na enkele moeilijke jaren (waarin we toch steeds bleven vasthouden aan onze methode waarbij risico beperkt wordt) lijkt de Low Risk portefeuille nu definitief vertrokken te zijn.

Resultaat 2013  
Low Risk: +19.91%
Profit Plus: +16.15%
Commodity Plus: -12.53%
Dividend Plus: + 5.08%
One Stock Plus: + 11.84%
   
Referentie  
Bel20: +18.10%
Eurostoxx50: +17.95%
Eurostoxx Dividend 30: +7.59%
Dow Jones – UBS Commodity Index Total Return: -9.58%

Ook in 2014 mag u op ons rekenen. We zullen ons blijven inzetten om u op een veilige manier goede beursresultaten te laten behalen. Remember, minder risico is meer rendement!!


De Rendement Plus Trendmeter gepost op 06/04/2013

Rendement Plus bepaalt (via objectieve parameters!) de huidige beurstrend op halflange termijn. Op onze website kan u onder de pagina 'Trendmeter' ten allen tijde de huidige beurstrend aflezen. We onderscheiden een positieve, negatieve of neutrale beurstrend en dit zowel voor de Europese als Amerikaanse markten. Bij Rendement Plus vinden we de beurstrend zeer belangrijk. Het helpt ons bepalen of we al dan niet aandelen kopen, of we stops hoger optrekken (of eerder wat meer ruimte laten), of we een afwachtende houding aannemen en of we eventueel kiezen om ogenblikkelijk posities te verkopen.

Wanneer de R+ trendmeter positief is gaan we 'long' (zijn we koper van aandelen), is de trend negatief dan kopen we alvast geen posities en gaan we eventueel zelfs 'short' (= verkopen van aandelen om ze later (liefst goedkoper) terug te kopen). De R+ Trendmeter kan ook neutraal zijn. In dat geval kunnen zowel long- als shortposities aangegaan worden maar veelal zullen we dan gewoon een afwachtende houding aannemen en gewoon niets doen. Niets doen is ook beleggen, onderschat dat niet. Het brengt rust (bij de belegger en in zijn portefeuille) en voorkomt het onnodig en vroegtijdig posities innemen en aldus extra verliezen.

De beurstrend op halflange termijn is voor ons de belangrijkste trend om te volgen. Deze is gebaseerd op wekelijkse koersen en laat beleggen op een relatief rustige manier toe. Mogelijks zullen we later ook een R+ Trendmeter op korte termijn toevoegen voor de wat actievere beleggers onder ons en, waarom niet, misschien zelfs eentje op extreem lange termijn. Maar dat zijn zaken voor later.

Samengevat kunnen we stellen dat de R+ Trendmeter ons voorzichtig maakt bij een twijfelende beurs (neutrale trend), ons laat stoppen met beleggen bij een negatief trendende beurs (of laat short gaan, al dan niet op een alternatieve manier) of ons voluit laat gaan bij een positief trendende beurs (waarbij we tot zelfs 100% belegd zijn en 0% cash aanhouden).

Wekelijks onze R+ Trendmeter op halflange termijn checken en er consequent naar handelen zal wonderen doen voor uw portefeuille!

Veel succes met uw trendvolgende beleggingen!!


Nieuwe abonnementmogelijkheden en extra voordelen binnen Rendement Plus. gepost op 05/01/2013

Vanaf heden zijn de abonnementtarieven en –mogelijkheden aangepast en uitgebreid. Schrik niet, in tijden dat alles duurder wordt en alles hoger belast wordt (denken we alleen al maar aan enkele voorbeelden binnen het beleggerswereldje, zoals de opgetrokken beurstaks en het afschaffen van de VVPR-strips) zijn de abonnementstarieven bij Rendement Plus verlaagd! Jazeker, wij zijn van mening dat beleggen dient aangemoedigd te worden. Dit gezien de beurs toch een belangrijk onderdeel van onze economie is en omdat beleggen in aandelen en aanverwanten, mits een juiste aanpak, zeer zeker niet risicovol hoeft te zijn. Mensen dienen dan ook zonder angst de stap naar de beurs te kunnen zetten. Dat u op de beurs de mogelijkheid heeft een hoger rendement te behalen dan wat pakweg op een spaarboekje bekomen wordt, is daarbij meegenomen en dient mijn inziens niet afgestraft te worden. Om wat tegengewicht te bieden werden onze tarieven dus verlaagd. Toch is er meer!

Vanaf heden hoeft u niet meer te kiezen op welke portefeuilles u zich wenst te abonneren, neen, onze abonnementen omvatten nu meteen al onze portefeuilles. Daarenboven zijn de looptijden uitgebreid. Waar we vroeger enkel een jaarabonnement hadden hebben we nu naast een abonnement voor een half jaar ook een voor 2 jaar en een voor 3 jaar. Dit alles aan wellicht één van de goedkoopste tarieven op de markt, zoniet dé goedkoopste. Meer info vind u hier.

Alsof dit alles niet genoeg is hebben we ook een aantal unieke voordelen en garanties in het leven geroepen. Zo zijn er onze 'Welkom! Bonus' en 'Dank! bonus'. De eerste om nieuwe abonnees een extraatje te gunnen, de tweede om ook abonnees voor hun inspanning te belonen wanneer ze nieuwe abonnees aanbrengen.
Tot slot hebben we bovenop dit alles nog iets voor onze trouwe abonnees, nl.: onze 'Vaste prijsgarantie' die u garandeert dat, zolang u abonnee blijft, uw abonnementsgeld nooit zal opslaan en onze 'Verschijningsgarantie' waarmee we het jaarlijks verschijnen van een minimaal aantal nieuwsbrieven garanderen. Dit alles is, naast onze no nonsens laag-risico-aanpak, werkelijk een uniek pakket aan voordelen waarvan u kan genieten als Rendement Plus abonnee. Alle verdere informatie over bonussen en garanties waarvan u als abonnee kan genieten kan u lezen op onze abonnementspagina.

Mocht u iemand een Rendement Plus abonnement cadeau willen schenken dan is ook dit uiteraard mogelijk. Lees onderaan op onze FAQ pagina wat de mogelijkheden zijn.

U ziet het, bij R+ wensen we alles in het werk te stellen beleggen zo goedkoop mogelijk te houden. Mochten we in de toekomst nog soortgelijke, zinvolle mogelijkheden bedenken zullen we niet nalaten deze binnen Rendement Plus te integreren. En oeps, … ik denk op de valreep nog net aan iets. Beschouw het volgende als een tip die u bijkomend heel wat centen zal helpen uitsparen. Ga op zoek naar een goedkope broker!! Makelaarslonen en tarieven allerlei verschillen sterk bij de diverse brokers. Vooral traditionele (groot)banken rekenen dure tot zelfs zeer dure tarieven aan voor aandelentransacties. Op zoek gaan naar een goedkope broker zal u werkelijk vele honderden tot zelfs duizenden euro's besparen (afhankelijk van hoeveel transacties u doet). Het loont echt de moeite om te vergelijken.

Voila, Rendement Plus staat dus voor 'met laag risico beleggen in aandelen', zeer lage abonnementstarieven, extra bonussen, bijkomende garanties en als het even kan, geldbesparende tips. Ik zou zeggen; doe er uw voordeel mee.

Dank en hopelijk tot later,

Geert


One Stock Plus - onze nieuwste Rendement Plus portefeuille. gepost op 05/01/2013

In 2013 gaan we van start met een nieuwe Rendement Plus portefeuille. Zoals u dat intussen van ons gewend bent zal ook dit een buitenbeentje zijn. Alle R+ portefeuilles focussen op het beperken van risico. Dat op zich is al vrij uniek binnen het beurswereldje. Wij wensen te beleggen maar dan zonder de negatieve verassingen. Liever geen zwarte zwanen voor ons dus.

De traditionele financiële industrie doet ons geloven dat we onze aandelenbeleggingen moeten spreiden. Bij Rendement Plus willen we u het tegendeel bewijzen. Onze nieuwe portefeuille, One Stock Plus genaamd, zal ten allen tijde slecht 1 (één) aandeel tegelijkertijd in portefeuille hebben. Weliswaar zullen we waar mogelijk dit aandeel accumuleren (bijkopen) of afbouwen zodat onze positie erin respectievelijk vergroot of verkleint. Ook hier zullen we ons ten allen tijde beschermen om het risico zo laag mogelijk te houden. Ja, inderdaad, u weet het al …, we werken daartoe met de vertrouwde stop loss. Toch zullen we deze soms ook achterwege laten aangezien we binnen deze portefeuille de mogelijkheid openlaten om onze aangegane aandelenpositie al dan niet te beschermen m.b.v. opties. Zowel het kopen en verkopen van put- en callopties als het schrijven ervan kunnen ons helpen de aandelenpositie te beschermen en/of het rendement ervan te verhogen. Opties gaan we echter niet altijd gebruiken, dat zal afhankelijk zijn van welke setups we op het oog hebben.

Begrijp ons niet verkeerd, we willen hier opnieuw het buitenbeentje binnen het beurslandschap zijn doordat we het traditioneel spreiden van aandelen binnen One Stock Plus links laten liggen maar dat wil niet zeggen dat we algeheel tegen spreiden zijn. Het aankopen van uw aandelenposities spreiden in de tijd vinden wij best wel O.K., net als uw vermogen spreiden over diverse activaklassen (zoals aandelen, cash, eigen woning, ander vastgoed, …). Stop dus nooit al uw beschikbare spaargelden in aandelen en beleg nooit met bedragen die u voor het dagelijkse leven niet kan missen!!

Meer informatie over deze portefeuille treft u hier.

Alvast veel tradingplezier en succes!


Resultaten van de Rendement Plus portefeuilles in 2012 gepost op 05/01/2013

2012 was een goed beursjaar. Veel indexen konden het jaar stijgend afsluiten. Toch was beleggen in 2012 daarom nog niet zo evident. Vooral beleggen op korte termijn bleek niet eenvoudig, getuige onze op korte termijn gerichte Low Risk portefeuille. Wie de halflange termijn voor ogen had kon wel goed presteren. Onze Profit Plus portefeuille, die posities inneemt op weekbasis, bewijst dat. Met Dividend Plus gaan we voor de zeer lange termijn. We nemen er posities in gebaseerd op maandkoersen. Toch durfden we in 2012 geen posities innemen binnen deze portefeuille. We voelden ons niet zeker en zagen niet meteen goede setups. Wanneer je twijfelt wacht je beter af. Instappen kan altijd, er vertrekken steeds nieuwe treintjes in de beursstationnetjes. Intussen lijkt de opwaartse zeer lange termijntrend sterk genoeg en dus mag u in 2013 zeker Dividend Plus trades gaan verwachten. Tot slot is er nog Commodity Plus. Onze grondstoffenportefeuille kon in 2012 niet overtuigen maar zoals steeds werd het risico beperkt en valt de schade zeer goed mee.

Tot slot nog even dit. Hieronder merkt u de schitterende prestatie van onze Profit Plus portefeuille. Graag geef ik hier wat extra duiding over. De meeste posities binnen deze portefeuille deden het goed. Uiteraard waren er enkele verliezers maar dit was relatief beperkt (4 verliezende trades op een totaal van 12) en doet eigenlijk niet eens ter zake. Het mooie resultaat van Profit Plus is vooral te danken aan één positie. Deze positie presteerde uitermate sterk, we kochten zelfs een tweede keer bij. Laat het nu net dit zijn waar het bij Rendement Plus om draait. Ons systeem zoekt steeds naar trades die kansen in zich dragen. Lukt het niet dan nemen we ons verlies en wordt het neerwaarts risico sterk beperkt. Af en toe zal er een echte voltreffer gescoord worden (zoals we het voorbije jaar bij Profit Plus hadden). Deze voltreffers vegen heel veel kleine verliezers uit zodat er een rustig lange termijn systeem met positieve winstverwachting ontstaat. Mochten veel grote voltreffers elkaar in korte tijd opvolgen dan kan het snel gaan, zoniet blijft ons rustig vermogensopbouwend systeem zijn werk wel doen en zal het ons tijdig in, maar vooral ook uit de markten helpen wanneer dit nodig blijkt.
Resultaat 2012  
Low Risk: -4.85%
Profit Plus: +15.52%
Commodity Plus: -3.52%
Dividend Plus: 0.00%
   
Referentie  
Bel20: +18.83%
Eurostoxx50: +13.79%
Eurostoxx Dividend 30: +0.91%

2013 is intussen alweer van start. Bij deze alvast onze allerbeste wensen, een goed beursjaar en tot een volgende Rendement Plus nieuwsbrief!


Resultaten van de Rendement Plus portefeuilles in 2011 gepost op 24/01/2012

2011 was een zeer moeilijk beursjaar. Getuige hiervan de slechte prestaties van de meeste Europese beurzen. Onze eigenste Bel20 ging zelfs bijna 20% in de min.

Bij Rendement Plus konden we de schade echter beperken, één portefeuille (Commodity Plus) ging zelfs licht in de plus. Onze op risicobeperking gefocuste aanpak is niet meteen de meest traditionele binnen de beleggingswereld, toch blijkt zeer duidelijk dat vooral in de mindere beursjaren deze aanpak zeer hard nodig is en sterk zijn vruchten afwerpt. Alleen op die manier kan u de schade binnen uw portefeuille beperken tot slechts enkele procenten.

Position sizing en het gebruik van de stop loss (m.a.w. tijdig DURVEN verkopen wanneer anderen blijven zitten of beter nog, tijdig DURVEN verkopen, gewoon wanneer een positie iets teveel in de min gaat) is en blijft de sleutel om uw portefeuille te vrijwaren van al te grote negatieve returns.
CUT YOUR LOSSES, LET YOUR PROFITS RUN!!!

"In 2012 tappen we bij R+ uiteraard opnieuw uit datzelfde vaatje. Daar mag u op rekenen!"
Resultaat 2011  
Low Risk: -5.36%
Profit Plus: -7.26%
Commodity Plus: +0.66%
Dividend Plus: -2.35%
   
Referentie  
Bel20: -19.20%
Eurostoxx50: -17.05%


Website Online gepost op 01/07/2011

Onze website staat online. Vanaf heden mag u hier op deze webstek regelmatig nieuwe info, nieuwsberichten en initiatieven verwachten. Kom dus geregeld maar eens kijken.